Regulamin

 1. Cukiernia prowadzi sprzedaż przesyłek wyrobów ciastkarskich i upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub przez telefon.
 2. Dostawy wyrobów na terenie Polski realizowane są przez Cukiernię internetową e-torty.pl. Dostawy lokalne są realizowane przez cukiernię.
 3. Opisy i zdjęcia produktów są własnością cukierni.
 4. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane produkty. O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez cukiernię przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji.
 5. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy.
 6. Cukiernia zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 12:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu).
 7. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z cukiernią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce oraz adresie cukierni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z cukiernią i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
 8. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 9. Cukiernia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt cukierni z odbiorcą w treści zamówienia.
 10. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., cukiernia zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. Cukiernia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 11. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.
 12. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 14. Cukiernia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.
 15. Cukiernia zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 16. Cukiernia właściciel sklepu internetowego zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).
 17. Cukiernia zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 18. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w cukierni internetowej jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 20. Regulamin określa zasady zakupów w cukierni internetowej. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.